divendres, 27 de gener del 2017

L'anglès a l'escola

Com bé ja sabeu tots, la nostra línia pedagógica contempla la introducció de la llengua anglesa des dels més petits de l’escola fins als més grans. Considerem que els infants de primer cicle d’educació infantil estan oberts a estímuls que l’entorn més proper afavoreix. Els infants tenen una gran capacitat d’aprenentatge i reaccionen molt favorablement als estímuls lingüístics que els envolten. És ben sabut que, l’adquisició del llenguatge comença molt abans que l’infant comenci a parlar. És per això que l’escola bressol inclou la llengua anglesa dins el seu projecte educatiu. La intenció és introduïr l’aprenentatge de l’anglès per tal que els petits/es es vagin familiaritzant amb aquesta nova llengua a través de sons i expressions que cada dia escoltaran. A través de la conversa diària, el llenguatge verbal, la repetició de paraules del vocabulari bàsic de l’infant, els jocs, les danses i les cançons, l’infant anirà incorporant noves expressions al seu vocabulari i començarà a relacionar sons i paraules amb els conceptes que ja coneix prèviament.
La llengua anglesa es treballa des de dues vessants:


1.    L’anglès lúdic: El nostre mestre d'Anglès, l'Adam, proposa diàriament activitats de joc en les quals els nens i nenes mitjançant contes, representacions teatrals, cançons, titelles van adquirint un primer contacte amb aquesta llengua. En aquestes estones, el teacher, visita els nens i nenes a les aules acompanyat d'una capsa. Dins la capsa sempre hi ha elements màgics que els infants relacionen amb els aprenentatges que aniran fent diàriament a l'aula.

2.    L’anglès en la conversa diària (hàbits i rutines): també en les estones d’activitats quotidianes l'Adam és on fomenta i reforça la base per al coneixement d’aquesta segona o tercera llengua. 
Objectius:

-  Tenir un primer contacte auditiu i familiaritzar-se amb aquesta llengua.

-  Aprendre i adquirir vocabulari bàsic en anglès a través de jocs de moviment, llenguatge verbal i musical, i en la conversa diària a l’aula en estones d’hàbits i rutines.

- Gaudir i passar una estona lúdica mentre aprenen i assimilem noves expressions i vocabulari.

Algunes estones de Joc en Anglès...