dimarts, 25 d’octubre del 2016

Aules Temàtiques i el Mètode Montessori

Benvolgudes famílies,

Com bé ja sabeu, aquest curs hem incorporat diferents novetats que afecten a l'organització diària a l'aula i a un nou model d'ensenyament-aprenentatge. Les aules temàtiques seguint el model de Maria Montessori serà el nostre referent d'organització i nova manera de funcionar en el dia a dia de l'activitat diària i en les estones de joc.
Per aquest motiu, us volem fer cinc cèntims del què significa tenir a l'escola diferents aules temàtiques i explicar-vos alguns dels elements més representatius que seguirem de la metodologia Montessori.

LA METODOLOGIA MONTESSORI COM A NOVA FILOSOFIA D'ESCOLA

Ens basem en respectar la llibertat dels infants dins d’uns límits seguint la filosofia pedagògica de Montessori: “donem un raig de llum als infants i deixem que segueixin cadascún el seu camí, perquè l’educació comença en l’aprendre en llibertat”.

Apliquem de Montessori la pedagogía oberta i el aprendre en llibertat, proposant una metodologia que respongui sobretot a l’educació sensorial i emocional de l’infant. Per a Maria Montessori l’objectiu de l’educació és que els nens i nenes adquireixin la máxima independencia física i psíquica i que aprenguin a pensar per si mateixos. I és en base a aquesta premisa que intentem donar sentit a la nostra tasca diària. Ens basem en el mètode Montessori partint de la base que facilitem als infants un entorn i uns materials que els serveixin per avançar en el coneixement per si mateixos, deixant el paper de l’educador-mestre com a orientador-guia del procés d’aprenentatge de l’infant.

Creiem, tal i com creia Maria Montessori, que les primeres etapes en el desenvolupament d’un nen o nena són fonamentals i que les vivències en les que participa donen sentit als seus aprenentatges. Cal donar llibertat als petits/es perquè escullin entre  diferents opcions disponibles; en altres paraules, permetre als nens i nenes que satisfacin la seva curiositat natural i innata i descobreixin el món que els envolta a través de les seves pròpies experiències.

Maria Montessori basa la seva teoria en les necessitats dels nens. Més que una metodologia, és una filosofia de cóm veure l’infant. Montessori crea materials adaptats a aquestes necessitats, i en aquest sentit l'escola està incorporant nou material a les aules, i d'altres, que els anirem construïnt poc a poc amb material recilcat.

Hem d'entendre Montessori com una manera de veure l’infant com un ésser autònom i capaç per aprendre per ell mateix. Al mateix temps, no deixem de perdre de vista les necessitats del nen/a i satisfer-les perquè es pugui desenvolupar correctament dins del nostre entorn.

La nostra finalitat educativa, dins aquest projecte educatiu renovat que presentem i apliquem dins el centre és aconseguir l’autonomia de l’infant en tots els sentits: intel·lectual, en el sentit d’educar a un pensador crític, moral a través de l’educació per al respecte mutu, social pel fet de conviure amb els seus iguals, emocional en el sentit de la seguretat que li proporcionen els límits, l’educació de la voluntat i l’autosuficiència.

El paper de l'Educador/a dins l'aula segons Montessori: l’adult es converteix en un observador i un guía del procés que ajuda i estimula a l’infant en tots els seus esforços. Li permet actuar, estimar i pensar per si mateix, ajudant a desenvolupar confiança propia i disciplina interior. El paper principal del mestre/a és observar el que necessita l’infant, el que el motiva, el que més li agrada. Cal estimular que els nens/es aprenguin per si mateixos i que trobin la solució dels seus problemes. S’ha de permetre que siguin ells els qui construeixin els coneixements a partir de les seves experiències. Per tant, la intervenció de l’educador/a dins  l’aula és mínima.

Al llarg del curs, utilitzarem material de la natura, de reciclatge, quotidià i espais de joc i aprenentatge. Afavorirem també el respecte als altres i a ells mateixos.

Sense oblidar-nos del nostre principal objectiu com a docents: educar a tots els nens i nenes i atendre el seu creixement integral tot acompanyant a les famílies en el camí. 

És en relació als principis de la pedagogía Montessori que aportem un element innovador a la trajectòria que ha anat seguint el nostre centre, i és la incorporació del concepte “aules temàtiques”. Tal i com ja us hem anat comentant en les diferents reunions d'inci de curs, a partir d'enguany organitzem l'aula enotrn diferents Aules Temàtiques. Aquest curs incorporem:

1. L'aula de Llenguatge Musical i Verbal (Aula Amadeus Mozart)- Aula Referent Infants 1-2 anys
2. L'aula d'Experimentació i Manipulació (Aula Joan Miró)- Aula Referent Infants 2-3 anys
3. L'aula de Llenguatge Lògic-Matemàtic (Aula Isaac Newton)- Aula Referent Infants 2-3 anys
4. L'Aula de Joc Simbòlic
5. L'Aula de Jocs de Moviment

    Entenem per aules temàtiques els diferents espais físics concrets que s’estructuren en funció d’uns continguts, objectius i materials específics.Els nens i nenes parteixen d’una aula de referència en la qual realitzen les activitats de vida quotidiana seguint la metodologia de Maria Montessori. Entenem per vida quotidiana, els hàbits i les rutines.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada